• iletisim@kizkalesi.net
  • 0545 673 8219

Adam Kayalar

Adam Kayalar, Kızkalesi’nden Silifke’nin Hüseyinler Köyü’ne giden asfalt yolun 5. km. sinde batıya ayrılan 2 Km.’lik taşlık yolun sonunda Şeytan Deresi vadisine varılır.

Bu vadinin dik yamacında, kayaların yüzünde 9 niş içerisinde M.S II. yüzyıldandan kalma 11 erkek, 4 kadın, iki çocuk ve bir dağ keçisi kabartması vardır. Bazı nişlerin alınlığında Roma kartalı kabartması görülür.

MS.II. yüzyılda Roma dönemine tarihlenen bu kabartmalar dokuz niş içerisine alınmış olup, on bir (11) erkek, dört (4) kadın, iki (2) çocuk ve bir (1) dağ keçisi figürleri kayalara işlenmiştir. Aynı zamanda nişlerin alınlığına da bir Roma kartalı kabartma olarak yapılmıştır. Genç Helenistik ya da erken Roma döneminden kaldığı sanılmaktadır.

ADAM KAYALAR FOTOĞRAF GALERİSİ